نشانی دفتر مرکزی: تھران – خیابان ایرانشھر جنوبی – پایین تر از خیابان سمیه – شماره ٩٧ – طبقه پنجم

تلفن فروش: ٨٨٨٤٠٨٦٨-٠٢١

تلفکس: ٨٨٨٢٨٧٧٦-٠٢١

پست الکترونیکی: info@tabchem.ir

نشانی کارخانه: قزوین – شھر صنعتی البرز – بعد از فلکه اول – خیابان حکمت ششم – خیابان جرجانی