آدرس دفتر مرکزی:   تهران – خیابان ایرانشهر جنوبی – شماره 97 – طبقه پنجم
تلفن:   02188840869 – 02188827751
فاکس:   02188828776
ایمیل:   info@tabchem.ir

آدرس کارخانه:   قزوین – شهر صنعتی البرز