صفحه اصلي درباره ما محصولات صنایع مصرف کننده محصولات تماس با ما نقشه سايت
     
رسوب بر وزنگبر  

 

نوع محصول و بسته بندی ویژگی ها کاربرد نام محصول

- مایع 20کیلویی

تنها رسوب بر مطمئن وایمن برای تأ سیسات با حداکثرمحافظت از خوردگی فلزات آهنی، برنجی و مسی و با بالاترین درجه خلوص اسید

جهت رسوب زدایی رسوبات ضخیم تاسیسات حرارتی وبرودتی وزنگ بری

دیسکلر

پودر کیسه 25 کیلویی

رسوب زدایی با کمترین میزان خوردگی به ویژه بر فلز آلومینیوم

جهت رسوب زدایی سیستمهای حرارتی وبرودتی

رسوب بر پودری

مایع - 20کیلویی

سازگاری با کلیه فلزات حتی آلومینیوم

پاک کردن سطوح فلزی از زنگ و چربی

W.O.1

- مایع 20کیلویی

زنگبری وشستشوی سطح به صورت همزمان

شوینده ، زنگبروچربی بر سطوح فلزی

W.O.1-DV

پودر کیسه 10 کیلویی

بدون هیچگونه اثر سوءبر کلیه فلزات وسازگار با محیط زیست

خنثی کننده پسماند های اسیدی حاصل از مصرف رسوبر ها ، فسفات ها و زنگبر ها

خنثی کننده