صفحه اصلي درباره ما محصولات صنایع مصرف کننده محصولات تماس با ما نقشه سايت
     
رنگبرها و کربن زدا  

 

نوع محصول و بسته بندی ویژگی ها کاربرد نام محصول

مایع دو فازی بشکه200کیلویی

سرعت رنگبری بالا ، محافظت از سطح تمیز شده

پاک کردن رنگ از روی سطوح فلزی به روش غوطه وری

رنگبر تین

مایع ویسکوز بشکه 200 کیلویی

سرعت رنگبری بالا، محافظت از سطح تمیز شده

پاک کردن رنگ از روی سطوح فلزی به روش مالشی

رنگبر تیک

مایع بشکه 200 کیلویی

بدون اثر سوء بر روی فلزات

جهت زدودن کربن ودوده از سطوح به روش غوطه وری

سوپرکارب