صفحه اصلي درباره ما محصولات صنایع مصرف کننده محصولات تماس با ما نقشه سايت
     
روغن موتور دیزلی وبنزینی  

روغن موتور تک د رجه ای ( مونو گرید ) برای مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ و ماشین آلات سبک و نیمه سنگین دارای سطح کیفیت APISC/ CC و مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI 585

قلیائیت کل
mgKOH/g
دانسیته در
15°C
Kg/m^3
نقطه ریزش
°C
نقطه اشتعال
°C
شاخص گرانروی گرانروی
cSt
100°C
مشخصات فیزیکی وشیمیایی
ASTM
D-2896
ASTM
D-4052
ASTM
D-97
ASTM
D-92
ASTM
D-2270
ASTM
D-445
ASTM
D-445
4.1 901 -12 230 85 15 SC/CC40 تکران
4.1 903 -12 240 85 18 SC/CC50 تکران

نوع بسته بندی :
بشکه 208 لیتری فلزی
سطل 20 لیتری پلاستیکی
گالن پلاستیکی
کوارت پلاستیکی

        
 
روغن موتور بنزینی  

روغن موتور بنزینی ممتازمطابق سطوح کیفیت : API SJ/CF-4, MB 229.1 , MB 228.1

قلیائیت کل
mgKOH/g
دانسیته در
15°C
Kg/m^3
نقطه ریزش
°C
نقطه اشتعال
°C
شاخص گرانروی گرانروی
cSt
100°C
مشخصات فیزیکی وشیمیایی
ASTM
D-2896
ASTM
D-4052
ASTM
D-97
ASTM
D-92
ASTM
D-2270
ASTM
D-445
ASTM
D-445
9.1 890 -24 215 120 18 20W50 امگا

نوع بسته بندی:
ظرف 4 لیتری